Τηλ: +357 25 39 00 39, +357 25 39 00 34

+357 99 45 19 97, +357 99 61 57 27

 

Φαξ: +357 25 71 61 35

 

Email: marinapapanicolis@cytanet.com.cy

 

Δημοτική Αγορά Χονδρικής Πώλησης Λεμεσού

Αριθμός Καταστημάτων 4 – 5 – 6

Ταχυδρομικός Τομέας  4160

Ταχ. Θυρίδα 70016

Home  •  About Us  •  Our Team  •  Facilities  •  Fruits  •  Vegetables  •  Quality  •  Contact

Andreas Papanicolis & Son Ltd • T: +357 25 390 039 • F: +357 25 716 135 • E: marinapapanicolis@cytanet.com.cy

Designed and Developed by T. C. M. Web Art World